Hakkımda


Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA'ın özgeçmişi ve bilimsel yayınları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.


Özgeçmiş

Prof. Dr. Adem Akçakaya, 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP eğitimi aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisans, Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans, Erasmus Üniversitesinde Laparoskopik Canlı Böbrek Nakli Kursu, Yale Üniversitesi Transplantasyon Merkezinde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Mayo Klinikte Endosonografi eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan, 2007 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2013 yılında Profesör oldu.

2003-2005 yılları arası Vakıf Gureba E.A.H. Başhekim Yardımcılığı, 2005-2008 yılları arası Eğitim’ den Sorumlu İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu. 2009-2010 yılları arası Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1. Genel Cerrahi Klinik Şefliği görevinide yürüttü. Ekim 2008- Ağustos 2012 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi başhekimliği, 2013-2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Koordinatörlüğü görevlerini yaptı. 2012-2017 yıllarında aynı zamanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği yaptı. Bezmialem Vakıf Üniversitesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi, Palyatif Bakım Ünitesi ve Böbrek Nakli Merkezlerini kurdu. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Genel Cerrahi A.D. Başkanlığı, İlk Yardım Eğitim Merkezi, Transplantasyon ve Palyatif Bakım Merkezi Müdürlüklerini yapmaktadır. Bezmialem Aktüel ve Bezmialem Science dergilerini kurdu ve editörlüğünü yaptı. Bezmialem Science Dergisinin Uluslararası İndekslere girmesini sağladı ve halen bu derginin Baş Editörlüğünü yapmaktadır. 2019 yılında Türkiye’nin en kapsamlı Palyatif Bakım kitabı olan 115 yazarlı 111 konu içeren “Palyatif Bakım ve Tıp” kitabını yazdı.

Genel Cerrahi alanında özellikle Kanser Cerrahisi ve Böbrek Nakli ile ilgilenen Akçakaya, hastalarını Endoskopik ve Laparoskopik yöntemlerle tedavi etmektedir. Özellikle Mide ve Barsak kanserlerinde çok sayıda hastasına şifa dağıtmıştır. Bu bağlamda Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin bir referans merkezi olmasını sağlamıştır. Mide, Kalın Bağırsak, Karaciğer, Safra Yolları, Pankreas, Meme ve Tiroid kanserlerinde modern ve yenilikçi cerrahi tedavilerini bir ekiple uygulamakta ve kanıtlanmış bilimin ışığında, multidisipliner yaklaşımla kanseri en iyi şekilde tedavi etmektedir. Ayrıca Organ Nakli gibi toplumsal açıdan çok önemli olan bir alanda başarılı bir şekilde Kadaverik ve Canlıdan Böbrek Nakilleri gerçekleştirmekte, Paratiroid Doku Nakli alanında da bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. Bunun yanında Obezite, Kasık ve Karın Duvarı Fıtıkları, Safra Kesesi hastalıkları, Perianal bölge hastalıkları vb. genel cerrahiyi ilgilendiren birçok hastalığın minimal invaziv ve modern tedavilerini başarı ile uygulanmaktadır. Hastalıkların cerrahi tedavileri yanında, Fitoterapi ve özellikle bakım hastalarının ihtiyaçlarına yönelik olan Palyatif Bakım hizmetleri ile de yakından ilgilenmektedir. Özellikle cerrahi öncesi ve sonrasında hastaya özgü integratif tedavileri uygulaması ile diğer cerrahlardan ayrılmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Modern Tıp ile kombinasyonunun hasta iyileşme süreçlerindeki katkılarına yönelik birçok çalışması mevcuttur.

Sosyal ve paramedikal alanlarda da aktif olan Akçakaya, birçok mesleki dernek ve Sivil Toplum Kuruluşunun da üyesidir. Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra bazı hastalarından tedavide Cerrahi, Kemoterapi ve Radyoterapi süreçlerini tamamlamalarına rağmen sonuç alınamayanların olduğunu tespit edince ne yapılabileceği yönünde araştırmalar yaptı. Batıda tekrardan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın popüler olmaya başladığını görünce kendi geleneksel tıbbımızın ve özellikle Fitoterapinin ötekileştirildiği ve bilimsel dayanağı olmayan kişiler tarafından yürütülmekte olduğunu gördü. Geleneksel ve kadim tıbbımızın unutulmakta olduğunu tespit etti ve bu alanda çalışmalara başladı. Eczacı ve Hekimler’ den oluşan bir ekiple Fitoterapi ürünlerini araştırdı ve yurtdışındaki uygulamaları inceledi. Bu alandaki dönüm noktası ise Bezmialem Vakıf Üniversitesinin yaptığı uluslararası bir toplantıda John Hopskins Üniversitesinden katılan ve sunum yapan konuşmacıların hastalarda İntegratif ve Tamamlayıcı Tıbbı günümüz tıbbına entegre ederek başarılarını anlattıkları ve hastaların hem yaşam kalitesini artıran hem de yaşam sürelerini uzatan çalışmalarını görünce bu eksikliğin tamamlanması için çaba sarf etmeye karar verdi. Bu alanda birçok eğitim aldı. Sağlık Bakanlığının aldığı karar ile organize edilen eğitimlerin ilki olan Bezmialem Vakıf Üniversitesindeki Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika eğitimine katıldı. Bu eğitim sonunda katılımcı hekimler ile birlikte FİTOTERAPİ Derneği’ ni kurdu. Mart 2021’ deki genel kurulda başkan seçildi.

Akçakaya Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü destekli organize edilen GETAT Kongrelerinde ve Fitovizyon Kongrelerinde konuşmacı olarak bulundu. Bu alanın bilimsel çerçeveye oturtulması için birçok bilimsel çalışma organize etti ve eğitim düzenledi.

2019 Ekim ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu’ nun (MECC) organize ettiği dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen 13 kişi arasında yer aldı ve İsviçre’ deki çalıştayda ülkemizi temsil etti. Bu çalıştaydaki başarılı çalışmaları sonucunda Amerika Kanser Derneğinin İntegratif Tıp alanındaki birimi olan SIO’ ya davet edildi. Halen ülkemizde Fitoterapi eğitimi almış hekim ağırlıklı oluşturulan ilk dernek olan FİTOTERAPİ DERNEĞİ başkanlığını, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ ne bağlı Fitoterapi Eğitim Merkezi’ ndeki eğitimci görevini yürütmekte olup, bilimsel ve sosyal çalışmaların içerisinde yer almaya devam etmektedir. Fitoterapi klinik çalışmalarının yanında bitkilerdeki sekonder metabolitlerin özellikle kanser hastaları üzerindeki etkilerine yönelik AR-GE çalışmalarını yürütmektedir.

İyi bir hekim, iyi bir akademisyen olan Akçakaya aynı zamanda öğrencileri tarafından sevilen iyi bir eğitimcidir. Tıp fakültesinde öğrencilerine en çok ders anlatan hocalardan biridir. Bezmialem Vakıf üniversitesinde kendi branşı olan Genel Cerrahi akademisyenliği yanında Eczacılık fakültesi, Diş hekimliği fakültesi, Sağlık bilimleri fakültesinde de dersler vermektedir. Kurucu bölüm başkanlığını yaptığı Sağlık Yönetimi bölümünde yılların verdiği idari tecrübesini paylaşmakta ve öğrencilerin gelecek planlamasında mentörlük yapmaktadır.

Yaptığı bilimsel çalışmaları akademik camia ve günümüz tıbbının kullanım alanına sunmak için çaba sarf etmektedir. Kendi branşı olan genel cerrahi, fitoterapi ve palyatif bakım alanında 3 kitap, çok sayıda kitap bölümü, 250 yurt içi ve yurt dışı yayınlanmış çalışması bulunmaktadır.

https://avesis.bezmialem.edu.tr/aakcakaya/

Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Akcakaya, A., Alimoglu, O., Sahin, M., ve SD. Abbasoglu, “Ischemia-reperfusion injury following superior mesenteric artery occlusion and strangulation obstruction” J Surg Res.,108:39-43(2002)

A2. Dolay, K., Akçakaya, A., Soybir, G., Cabioğlu, N., Müslümanoğlu, M., Igci A., ve C.Topuzlu, “Endoscopic sphincterotomy in the management of postoperative biliary fistula A complication of hepatic hydatid disease”, Surg Endosc., 16: 985-988 (2002)

A3. Alimoglu, O., Ozkan, OV., Sahin, M., Akcakaya, A., Eryilmaz, R., ve G.Bas, “Timing of cholecystectomy for acute biliary pancreatitis: outcomes of cholecystectomy on first admission and after recurrent biliary pancreatitis,” World J. Surg., 27, 256-259, (2003).

A4. Alimoglu, O., Akcakaya, A., Sahin, M., Unlu, Y., Ozkan, OV., Sanli, E. ve R. Eryilmaz, “Prevention of adhesion formations following repair of abdominal wall defects with prosthetic materials (an experimental study),” Hepatogastroenterology, 50: 725-728 (2003).

A5. Bas, G., Eryilmaz, R., Akcakaya, A., Daldal, E., Alimoglu, O. ve M. Sahin, “The effect of histological inflammation degree on bladder perforation during laparoscopic cholecystectomy,” J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A., 15,130-134, (2005).

A6. Akcakaya, A., Eryilmaz, R., Sahin, M. ve O.V. Ozkan, “Tuberculosis of the breast” Breast J., 11, 85-86, (2005).

A7. Akcakaya A., Sahin M., Coskun A., ve S.Demiray, “Comparison of mechanical bowel obstruction cases of intraabdominal tumor and non-tumoral origin” World J Surg., 30, 1295-9, (2006)

A8. Akcakaya, A., Sahin, M., Karakelleoglu, A., ve I. Okan, Endoscopic stenting for selected cases of biliary fistula after hepatic hydatid surgery. Surg Endosc., 20:1415-8, (2006)

A9. Eryilmaz R., Samuk M., Tortum O.B., Akcakaya A., Sahin M., S.Göksel. The role of dura mater and free peritoneal graft the reinforcement of colon anastomosis. Journal of investigative surgery, 20, 15-21,(2007)

B. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

B1. Akcakaya A, Okan I, Sahin O, ve A.Karakelleoglu, “Endoscopic Retrograde Cholangiography (ERCP) during pregnancy without fluoroscopic radiation” 13th International Congress of the EAES, Venice-Italy, June 1-4, 2005.

B2. Eryilmaz, R., Sahin, M., Gundogdu, T., Akcakaya,A., Alimoglu, O., ve I. Okan, “Protective effect of sulfasalazine in the intestinal ischemia-reperfusion injury (an experimental study),” 40th Congress of the European Society for Surgical Research(ESSR), Konya-Turkey, May 25-28, 2005.

B3. Bas, G., Akcakaya, A., Sahin, M., Eryilmaz, R., ve E. Daldal, “The effect of histological inflammation degree on gallbladder perforation during laparoscopic cholecystectomy,” 3rd Mediterranean & Middle eastern Endoscopic Surgery Congress, Istanbul-Turkey, Vol.10, 131, Turkish J. of Endoscopic-Laparoscopic& Minimally Invasive Surgery, October 22-25, 2003.

B4. Akcakaya, A., Bas, G., Sahin, M., ve O. Alimoglu, “The relation between histological finding of the gallbladder and surgical difficulty in Mirizzi’s Syndrome”, 3rd Mediterranean & Middle eastern Endoscopic Surgery Congress, Istanbul-Turkey, Vol.10, 129, Turkish J. of Endoscopic-Laparoscopic& Minimally Invasive Surgery, October 22-25, 2003.

B5. Akaydin, M., Akcakaya A., Kaplan, R., Aydin, M., ve M. Sahin, “Comprasion of MRCP and ERCP in choledocholithiasis” 5th European Congress of the IHPBA, Istanbul-Turkey, May 28-31, 2003,

B6. Akaydin, M., Kalafat, H., Kaplan, R., Celebi, F., Güneş, Z., ve A. Akcakaya, “Duodenal villous adenoma causing mechanical jaundice and incidental polyposis coli”, 5th European Congress of the IHPBA, Istanbul-Turkey, May 28-31, 2003.

B7. Akcakaya A., Akaydin M., Alimoglu O., Karakelleoglu A., Kaplan R., ve M. Sahin, “The importance of CRP and leukocyte values in early period after endoscopic biliary decompression” 12thWorld Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul-Turkey, Vol. 49, XXXI, Hepatogastroenterology Supplement II, October 30 th-November 2nd, 2002.

B8. Alimoglu, O., Kaya, B., Sahin,M., Eryilmaz,R., Bas,G., ve A. Akcakaya, “Negative laparotomies in penetrating abdominal trauma,” 5th Eupopean Congress of Trauma and Emergency Surgery, Istanbul-Turkey, Vol. 8, 206, Turkish J. Of Trauma & Emergency Surgery, October 1-5, 2002.

B9. Akcakaya, A., “Percutaneous drainage of retroperitoneal abscesses with laparoscopic trocar” European Association for Endoscopic Surgery 10th İnternational Congress, Lisboa-Portugal, June 2-5, 2002.

B10. Alimoglu, O., Ozkan, O.V., Sahin,M., Akcakaya,A., Eryilmaz R., ve M. Akdag, “Antibiotic prophylaxis can not reduce low infection rate in elective laparoscopic cholecystectomy,” 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists Crete-Greek, Vol.48, CCLXXI, Hepatogastroenterology Supplement I, Nov. 1-4, 2001.

B11. Akcakaya, A., Alimoglu, O., Sahin, M., Karakelleoglu, A., Akaydin, M., ve G. Bas, “The role of endoscopic retrograde cholangiography and sphincterotomy in patients with acute biliary pancreatitis” 11th IASG World Congress, Crete-Greek, Vol.48, LXXIX, Hepatogastroenterology Supplement I, Nov. 1-4, 2001.

B12. Alimoglu, O., Akcakaya, A., Sanli, E., Unlu, Y., Ozkan, OV., ve M. Sahin, “Prevention of adhesion formations following repair of abdominal wall defects with prosthetic materials(an experimental study)” 11th IASG World Congress, Crete-Greek, Vol.48, XXIV, Hepatogastroenterology Supplement I, Nov. 1-4, 2001.

B13. Akcakaya, A., Alimoglu, O., Sahin, M., Demiray, S., Karakelleoglu, A., Bas, G., ve T. Gundogdu, “The effect of different surgical techniques on length of hospital stay in liver hydatid disease”, XX th International Congress of Hydatidology 2001, Kusadası-Turkey, Vol.XXXIV, 338, 4-8 June, 2001.

B14. Alimoğlu, O., Ozkan, OV., Sahin,M., Eryılmaz,R., Akcakaya,A., Bas,G., ve S. Demiray, “Timing of cholecystectomy in acute biliary pancreatitis: comparison of the outcomes of cholecystectomy on first admission and in recurrent biliary pancreatitis,” 39th World Congress of Surgery Centennial Congress International Surgical Week, Brussel- Belgium, August 26-30, 2001.

B15. Dolay, K., Akcakaya,A., ve M. Muslumanoglu, “Endoscopic sphincterotomy in the manegement of postoperative complications of hepatic hydatid diseases”, Eurosurgery 2000, Tenth Anniversary of Eurosurgery & Turkish Surgical Congress, Istanbul-Turkey, June 20-24, 2000.

B16. Akcakaya, A., G. Bas, M. Sahin, U. Bingöl, OV. Ozkan, R. Eryilmaz ve A. Karakelleoglu, “The role of ERCP and sphincterotomy in treatment of biliary fistulas,” 8th International Congress, European Association for Endoscopic Surgery, Nice-France, June 28- July 1, 2000.

B17. Akcakaya, A., Babalioglu, R., Karakelleoglu, A., Intepe, A., ve B.Sidal, “Colovaginal fistula secondary to diverticular disease in young age: a case report”, XV.FIGO World congress of Gynecology and Obstetrics, Copenhagen-Denmark, Augst. 3-8, 1997.

B18. Hevenk, T., Akcakaya. A., Kuzucu, H., Demiray, S., Bas, G., ve H. Akdeniz, “Mechanical intestinal obstructions”, Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi Istanbul-Turkey, Vol. 8, 88-89, Endoskopi, June 4-7, 1997.

C. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Akçakaya A. “Endoscopic biliary stenting for hepatopancreatobiliary disease”, End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 12, 31-36 (2005). (Turkish)

2. Eryılmaz R, Çoşkun A, Güzey D, Alimoğlu O, Baş G, Kaya B, Akçakaya A, Şahin M. “Comparison of routine laparotomy and selective management in the treatment of stab wounds penetrating the peritoneum” Ulusal Cerrahi Dergisi, 2, 64-68 (2005). (Turkish)

3. Eryılmaz R, Şahin M, Gündoğdu T, Akçakaya A, Alimoğlu O, Okan I, Somay A, Çekmen MB, Özbek E. “Protective effect of sulfasalazine on the intestinal ischemia-reperfusion injury” Ulusal Cerrahi Dergisi, 1, 3-10 (2005). (Turkish)

4. Alimoğlu O, Kaya B, Şahin M, Eryılmaz R, Akçakaya A. “Trocar site herniation following laparoscopic cholecystectomy,” Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 11, 76-79, (2004). (Turkish)

5. Alimoğlu, O, Eryılmaz, R, Daşıran, F, Şahin, M, Akçakaya A, “The results of laparoscopic cholecystectomy in acute biliary pancreatitis following signs of clinical improvement during initial admission,” Ulusal Cerrahi Dergisi, 20, 115-120, (2004). (Turkish)

6. Akçakaya A, Eryılmaz R, Alimoğlu O, Baş G, Şahin M. Carcinoma of the breast in males. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2004;2:87-92 (Turkish)

7. Akçakaya A, Özkan OV, Eryılmaz R, Afacan İ, Daldal E, Şahin M. Comparison of efficacy of mammography and ultrasonography in measurement of diameter of malignant masses of breast. Cerrahi Tıp Arşivi (in press) (Turkish)

8. Akçakaya A, Alimoğlu O, Karakelleoğlu A, Şahin M. Results of ERCP in patients with acute and recurrent biliary pancreatitis. Ulusal Cerrahi Dergisi 2003;3:150-156. (Turkish)

9. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M. Complıcated Meckel’s diverticulum. Ulus Travma Derg 2003;9:246-249. (Turkish)

10. Akçakaya A, Alimoğlu O, Demiray S, Özkan OV, Şahin M: Surgical treatment of hydatıd diseases of liver. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2003;1:27-32. (Turkish)

11. Eryılmaz R, Şahin M, Akçakaya A, Yıldız MK, Savaş MR. Retroperitoneal liposarcomas report of three cases. Cerrahi Onkoloji Dergisi (in press) (Turkish)

12. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Akçakaya A, Daldal E, Şahin M. Incarceration and outcomes of inguinofemoral hernias. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003;17:96. (Turkish)

13. Alimoğlu O, Şahin M, Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Kaya B. Mesenteric cysts in adults. Ulusal Cerrahi Dergisi 2002;18:278-282. (Turkish)

14. Eryılmaz R, Akçakaya A, Şahin M. Cutting seton technique in treatment of high anal fistula. Kolon Rektum Hast Derg 2002;11:80-84. (Turkish)

15. Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Baş G. Duodenal adenocarcinoma (a case report). Çagdaş Cerrahi Dergisi 2002;16:177-178. (Turkish)

16. Alimoğlu O, Akçakaya A, Şahin M, Gündoğdu T, Çevikbaş U. Gastric schwannoma presenting with upper GI bleeding ( a case report). Çağdaş Cerrahi Dergisi 2002;16:122-124. (Turkish)

17. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Eryılmaz R, Baş G, Şahin M. The problem of early diagnosis of colorectal cancers: evaluatıon of 72 cases. Cerrahi Onkoloji Dergisi 2001;2:5-10. (Turkish)

18. Eryılmaz R, Sahin M, Akçakaya A, Bas G, Alimoğlu O. Repair of the incisional hernia with polypropylene mesh. Ulusal Cerrahi Dergisi 2001;17:313-316. (Turkish)

19. Eryılmaz R, Akçakaya A, Baş G, Özkan OV, Şahin M. Giant simple liver cyst causing obstructive jaundice. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2001;15:123-124. (Turkish)

20. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Akdağ M, Eryılmaz R. Antibiotic prophlaxis in elective laparoscopic cholecystectomy. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 2001;9:100-103. (Turkish)

21. Unlü Y, Alimoğlu O, Akçakaya A. Madura foot (case report). Dirim Dergisi. 2001; 5:31-34. (Turkish)

22. Sahin M, Akcakaya A. Postoperative follow-up of liver hydatid disease. Dirim Dergisi. 2001;4:28-36. (Turkish)

23. Akçakaya A, Alimoğlu O, Hevenk T, Baş G, Şahin M. Mechanical intestinal obstruction caused by abdominal wall hernias. Ulusal Travma Dergisi. 2000;6:260-265. (Turkish)

24. Akçakaya A, Dolay K, Müslümanoğlu M, Karakelleoğlu A. Assessment of intraoperative intestinal viability with fluorescein. Ulusal Travma Dergisi. 2000;1:18-23.(English)

25. Akcakaya A, Babalioglu R, Karakelleoglu A, Intepe A, Sidal B. Colovaginal fistula secondary to diverticular disease in young age: (a case report) Eastern Journal Of Medicine. 1998;3:34-36. (English)

26. Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Bingöl U, Hevenk T, Giritli G, Kutanis R. Our initial experiences in ERCP. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 1998;5:109-112. (Turkish)

27. Akçakaya A, Demiray S, Uslu H, Karakelleoğlu A, Bingöl U, Ataseven A. Bilateral recurrent breast fistula. Meme Hastalıkları Dergisi. 1996;1:39-41. (Turkish)

28. Akçakaya A, Güçlü ME, Karakalleoğlu A, Akman E, Savaş MR, Ataseven A. Ultrasonographic fine needle aspiration biopsy of breast lumps. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1996;21:398-401. (Turkish)

29. Karakelleoğlu A, Güçlü ME, Akcakaya A, Gumustas K, Parlak M, Belce A, Ataseven A, Guclu U. The effects of dexamethasone,vitamins C and B5 on the hydroxproline content and bursting strength of experimental colonic anastomoses. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1996;4:195-198. (Turkish)

30. Uslu H, Akçakaya A, Ataseven A, Kutaniş R, Bingol U. Biliary fistulas observed after hydatid cyst operations of the liver. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1996;21:262-264. (Turkish)

31. Uslu H, Giritli G, Intepe A, Akçakaya A, Bingöl U, Akdeniz H. Sıtus inversus totalis and ileus. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1996;21:487-489. (Turkish)

32. Giritli G, Uslu H, Arda N, Hevenk T, İntepe A, Akçakaya A, Kırdar M. Gallbladder carcinoma. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1996;21:480-483. (Turkish)

33. Güçlü ME, Hevenk T, Yapılcan M, Arda N, Parlak M, Ataseven A, Akçakaya A, Güçlü U. Omeprazol stimulates liver regeneration in rats following hepatic resection (Experimental study). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1995;3:144-146. (Turkish)

34. Karakelleoğlu A, Yönten Y, Er C, Ataseven A, Akçakaya A. Fine needle aspiration biopsy in noduler thyroid diseases. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1994;19:3-6. (Turkish)

35. Karakelleoğlu A, Giritli G, Akçakaya A, Ataseven A, Ertekin T, Gök H. Diagnostic upper gastrointestinal endoscopy and double contrast radiography. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1994;19:7-10. (Turkish)

36. Karakelleoglu A, Ataseven A, Yonten Y, İntepe A, Akcakaya A, Onal M. Acute acalculous cholecystitis and timing the operation. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi. 1991;18:79-82. (Turkish)


RANDEVU AL